Угода про надання інформаційних послуг
(Договір публічної оферти)

Ця угода про надання інформаційних послуг (далі-Угода) є офіційним документом і публічною офертою.

Угода укладається між ФОП Крись Олександр Володимирович, що має назву надалі Адміністрація сайту, і особою, яка використовує сайт www.krysfit.com.ua в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» (далі-Сайт) і прийняла умови, зазначені в угоді, іменована надалі Користувач, разом іменовані Сторони.

1. Поняття і визначення, що використовуються в Угоді.

Адміністрація сайту – ФОП Крись Олександр Володимирович , який є власником сайту www.krysfit.com.ua в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет», який надає інформаційні послуги та здійснює взаєморозрахунки за тренування між Користувачем та Інструктором.

Інформаційні послуги – послуги, що надаються Адміністрацією сайту в цілодобовому режимі в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» на сайті www.krysfit.com.ua, що включають: організацію та ведення онлайн площадки для інформування про проведення тренувань з метою залучення бажаючих осіб відвідувати тренування, а також взаєморозрахунки за тренування між Користувачем і Інструктором.

Користувач – особа, яка прийняла умови цієї Угоди та доступ до інформаційних послуг на сайті www.krysfit.com.ua в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет».

Інструктор – особа, що не є співробітником ФОП Крись Олександр Володимирович, має відповідну кваліфікацію і здійснює на платній основі проведення з Користувачем тренувань.

Тренування – організовані спортивні заняття користувачів під керівництвом Інструктора (Інструкторів), що проводяться під музичний супровід на відкритому повітрі на території, придатної для їх проведення.

Пакет тренувань – кількість тренувань та строк придатності на їх використання, що вказується на Сайті в розділі «Вартість»

Авторські тренування включать в себе:

- функціональний тренінг (кардіо, силові, динамічні і статичні вправи, спрямовані на опрацювання всіх груп м'язів з метою максимально комплексного розвитку тіла: м'язова сила, витривалість, тонус і координація; підходить для будь-якого віку і рівня фізичної підготовки);

- силові тренування (кругові тренування (крос-фіт), під час яких задіяні основні м'язові групи, використовується власна вага, лавки, бруси, турніки; підходить для людей з високим рівнем фізичної підготовки);
2. Предмет угоди.

Предметом Угоди є надання Адміністрацією сайту інформаційних послуг на сайті www.krysfit.com.ua в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» з метою подальшого відвідування Користувачами тренувань, що проводяться Інструктором згідно з розкладом, розміщеному на Сайті.

Користувач при підписанні Угоди одночасно приймає і погоджується з умовами Угоди на проведення тренувань під керівництвом Інструктора та на здійснення Адміністрацією сайту взаєморозрахунків між Користувачем та Інструктором.
3. Порядок надання інформаційних послуг.

Надання інформаційних послуг здійснюється в наступній послідовності:

3.1. Користувач оплачує один з представлених на Сайті абонементів/пакетів в розділі «Вартість» або по заздалегідь підготовленим посиланням в домені www.krysfit.com.ua

3.2. Користувач вибирає потрібне тренування в розділі «Розклад» і натискає кнопку «Записатися».

3.3. Після натискання Користувачем кнопки «Записатися» бронюється відповідне місце, зменшуючи кількість вільних місць на 1 і зменшуючи кількість занять в абонементі Користувача на 1.

3.4. Після оплати Користувачем одного тренування, або після оплати вибраного Пакету тренувань на Сайті, грошові кошти не повертаються, з чим Користувач погоджується прийняттям умов і оплати тренування або абонементу (пакету тренувань).
4. Права і обов'язки сторін.

Адміністрація сайту має право:

- запросити від Користувача особисті дані і здійснювати перевірку їх достовірності;

- блокувати доступ Користувача для використання Сайту в разі надання ним недостовірних / некоректних даних, а також в разі здійснення Користувачем протиправних дій і дій, заборонених Угодою;

- вносити зміни в умови Угоди, в тому числі в вартість спортивних занять;

- модифікувати можливості роботи Сайту;

- надсилати до Користувача рекламні повідомлення, новини, акції, пропозиції за допомогою розміщення інформації на Сайті, а також шляхом направлення відповідних повідомлень на адресу електронної пошти, номеру телефону, в соціальні мережі і т.д.


Адміністрація сайту зобов'язана:

- добросовісно виконувати умови Угоди;

- забезпечувати захищений цілодобовий доступ Користувача до інформаційних послуг;

- розміщувати інформацію про розклад тренувань, про всі майданчики, на яких вони проводяться;

- забезпечувати конфіденційність даних Користувача;

- заздалегіть повідомляти Користувача про скасування, перенесення тренувань.


Користувач має право:

- записатися та прийти на безоплатне тренування тільки один раз;

- знайомитись з актуальною версією Угоди при кожному відвідуванні Сайту;

- користуватися системою онлайн запису;

- відмовитись від інформаційних послуг Адміністрації сайту в разі незгоди з умовами шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту: krysfit.family@gmail.com;

- вимагати від Адміністрації сайту повернення грошових коштів при форс-мажорних обставинах що призвели до відміни тренування;

- купувати Абонемент тільки для особистого користування (передачі іншим особам та спільному використанню Абонемент не підлягає).


Користувач зобов'язаний:

- добросовісно виконувати умови Угоди;

- брати участь в тренуваннях тільки при відсутності будь-яких медичних та інших протипоказань, обмежень і заборон на участь в них;

- брати участь в тренуваннях тільки в тверезому стані;

- негайно повідомляти Інструктору про своє погане самопочуття;- Дотримуватись наступних правил запису на тренування:

* Гарантований запис на заняття наступного дня проводиться до 18:00 попереднього дня;

* Запис на наступний день після 18.00 попереднього дня і день в день не гарантується і здійснюється при наявності сформованої напередодні групи від 1-ї людини, а в разі відсутності групи, Адміністрація відмовляє в запису і пропонує перенести її на інший день;

* В разі скасування запису менш, ніж за 5 годин до заняття Адміністрація списує тренування, зменшуючи кількість занять в абонемент на 1;

* В разі скасування більш, ніж за 5 годин до заняття Адміністрація не списує тренування, а скасовує або переносить запис Користувача;


- надавати Інструкторові документи, що посвідчують особу;

- надавати Адміністрації сайту достовірну і актуальну інформацію, а також інформувати про будь-які зміни в своїх даних;

- повідомляти Адміністрацію сайту про незгоду використовувати фотографії з Користувачем, зняті під час тренувань, шляхом подання відповідного письмового повідомлення на пошту krysfit.family@gmail.com;

- Повідомити Адміністрацію сайту, в разі не згоди отримувати інформаційні повідомлення від Адміністрації сайту, шляхом надсилання листа на пошту krysfit.family@gmail.com;

- своєчасно здійснювати переказ грошових коштів за тренування Адміністрації сайту з метою їх подальшого переказу на користь Інструктора.

5. Термін дії Угоди та порядок його розірвання.

Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності з моменту її укладення шляхом прийняття умов і оплати Користувачем тренування або абонемента.

Розірвання Угоди може здійснюватися за спільною згодою Сторін або в односторонньому порядку при недотриманні однієї із Сторін умов Угоди шляхом направлення повідомлення на електронну пошту або повідомлення в месенджер іншої Сторони.
6. Кінцеві положення.

Адміністрація сайту (ФОП Крись Олександр Володимирович) не є особою, що здійснює проведення тренувань, в зв'язку з чим не несе відповідальність за роботу Інструкторів.

Адміністрація сайту надає Сайт як автоматизований інструмент узгодження порядку на участь в тренуваннях і здійснення взаєморозрахунків.

Користувач при прийнятті умов цієї Угоди гарантує відсутність будь-яких медичних та інших протипоказань, обмежень і заборон на участь в спортивних заняттях, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Користувач (клієнт) повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров'я, а укладанням цієї Угоди підтверджує, що не має будь-яких медичних та інших протипоказань, обмежень і заборон на участь в тренуваннях.

Інструктор не несе матеріальну відповідальність за цінні речі, залишені Користувачем (клієнтом) біля території, призначеної для проведення Тренувань.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, під якими розуміються: заборонені дії влади, громадянські заворушення, епідемії, блокада, ембарго, землетруси , повені, пожежі або інші стихійні лиха і т.д.

Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Угоди будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Всі суперечки, не врегульовані шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

Угода дійсна в електронному вигляді і не вимагає власноручного підписання. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://krysfit.com.ua/oferta
7. Реквізити Адміністрації:

ФОП Крись Олександр Володимирович, ІН: 3462604717

Місцезнаходження: 02000, м. Київ, вул. Генерала Родимцева 6а

e-mail: krysfit.family@gmail.com
Made on
Tilda